Suomen vanhempainliitto

Hyvä opettaja!

13.9.2018

Vanhempainilta.fi sivuston tarina tässä muodossa päättyy syyskuun 2018 lopussa. Jatkossa osoite ohjaa sinut opettajille tuottamamme sisällön pariin osoitteessa vanhempainliitto.fi. Lämmin kiitos kaikille vanhempainilta.fi sivun vierailijoille!

Tervetuloa uuden äärelle

Uusi esite: Tervetuloa yläkouluun!

Toimiva ja luottamukseen perustuva yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää myös yläkoulussa. Kun koulun arki ja toimintatavat ovat vanhemmille tuttuja, keskustelu kouluarjesta niin koulun henkilökunnan kuin lapsen itsensä kanssa on helpompaa. Kodin ja koulun yhteistyö tarjoaa tukea myös vanhemmuuteen.

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola julkaisivat elokuussa uuden oppaan seiskaluokkalaisen vanhemmalle.

Tervetuloa yläkouluun - opas seiskaluokkalaisten vanhemmille.

Koulu alkaa - Tervetuloa!

Koulun alku on suuri ja jännittävä muutos paitsi lapselle, myös hänen vanhemmilleen. Vanhempia voivat askarruttaa monet asiat, kuten lapsen sopeutuminen kouluun, koulun käytännöt, läksyt ja vanhempien rooli lapsen kouluarjessa.

Koulu alkaa - tervetuloa! -esite kannustaa vanhempia toimimaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa opettajan ja toisten vanhempien kanssa, ja ottamaan huolet puheeksi. Samalla opas rohkaisee vanhempia luottamaan kouluun ja iloitsemaan koulun alkamisesta yhdessä lapsen kanssa.

Esitteen pohjalta olemme laatineet opettajaa varten myös diasarjan, jota voi hyödyntää keskustelun pohjana vanhempainillassa. Lataa Koulu alkaa -diasarja tästä. 

Suomenkielinen versio on käännös alkuperäisestä, Hem och Skolanin tuottamasta esitteestä Skolan börjar - Välkommen!

Kun koulu alkaa kansikuva

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,