Hae arkistosta

Suomen vanhempainliitto

Miehet lukemaan lapsille päiväkoteihin, kouluihin ja kirjastoihin

Uutiset, Lehdistötiedotteet, 27.10.2016


Kiedo meidät tarinaan -kampanja haastaa miehet toimimaan lukemisen puolesta päiväkotien, koulujen ja kirjastojen arjessa. Lukutuokioita kannustetaan järjestämään erityisesti Miesten viikolla 7. - 13.11. 2016, joka päättyy isänpäivään.

Kansainvälisissä oppimista ja asenteita mittaavassa PISA-tutkimuksessa Suomi on lukutaidon kärkeä maailmassa, mutta tyttöjen ja poikien väliset erot taidoissa ovat suuremmat kuin muualla: heikoista lukijoista kolme neljäsosaa Suomessa on poikia ja joka kahdeksas peruskoulunsa päättävä poika ei omaa riittävän hyvää lukutaitoa selvitäkseen jatko-opinnoista.

Lasten ja nuorten asenne lukemiseen on Suomessa kaikista PISA-maista kolmanneksi kielteisin, ja hyvän lukutaidon maista selvästi poikkeava. Lisää aiheesta Lukukeskuksen verkkosivuilla.

Innostava miehen malli on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla varsinkin pojat saadaan kiinnostumaan kirjoista. Siksi miehiä pyydetään nyt kolmatta kertaa järjestettävässä kampanjassa olemaan lukevia aikuisia, joista lapsi ottaa mallia. Lapsen on hyvä nähdä aikuisen reaktioita kirjan parissa: uppoutumista ja innostumista. Ääneen lukeminen jättää muistijäljen myös vanhemmille lapsille. Kirjakeskustelu syventää lukemista ja antaa eväitä elämään. Laajan sanavaraston avulla nuori pystyy vastaanottamaan ja ymmärtämään kuulemaansa ja lukemaansa tietoa mahdollisimman tarkasti.

Tänä vuonna kampanjan teemana on oppimisvaikeudet ja yhdenvertaisuus. Niilo Mäki Instituutin verkkosivuilla lukusilta.fi on vinkkejä vanhemmille lapsen lukemisen tukemiseen ja Oulun kaupunginkirjasto on koonnut vinkkauslistan erilaisuuden kohtaamiseen liittyvistä lastenkirjoista.

Kiedo meidät tarinaan

Kampanjan tarkoituksena on kutsua päiväkotien, kirjastojen ja koulujen kautta isiä, isoisiä ja muita lapselle tärkeitä miehiä lukemaan tai tarinoimaan lapsille hetkinen esimerkiksi aamupiirin tai aamunavaushetken yhteydessä, tai omien lasten kanssa kirjastoissa.

Luettavaksi voi valita vaikkapa mukavan tarinan tai tietotekstin, ja sopia opettajan/ryhmänvetäjän kanssa sopivasta lukuajankohdasta.

Päiväkodit, koulut ja kirjastot voivat ilmoittautua mukaan kampanjaan verkossa. Osallistujien kesken arvotaan lastenkirjapalkintoja.

Kampanjaa organisoi Suomen Vanhempainliiton EPeLI -hanke. Kumppaneina ovat Lukukeskus, Niilo Mäki Instituutti ja Oulun yliopiston Lukuinto -kampanja.

Lisätietoja:

Sari Haapakangas
KT, erityiskasvatuksen asiantuntija
040 675 7599
sari.haapakangas@vanhempainliitto.fi

Suomen Vanhempainliiton EPeLI hankkeen (RAY 2016-2018) tavoitteena on edistää erityislasten ja -perheiden osallisuutta koulussa vanhempien ja järjestöjen tuella.

Lukukeskus: Lukemalla lähelle! Lukukeskus välittää kirjailijavierailuja sekä julkaisee kolmea kirjallisuuslehteä.

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö.

Oulun kaupunginkirjasto: Kirjastoammattilaiset edistävät lasten ja nuorten lukutaitoa ja kirjallisuuden tuntemusta yhteistyössä koulun (kirjastoreitti.fi), kasvattajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Lukuinto: Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kolmevuotinen ohjelma (2012 - 2015), jota toteutti Oulun yliopisto. Tavoitteena oli lasten ja nuorten monipuolisten lukutaitojen kehittäminen.

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,