Hae arkistosta

Suomen vanhempainliitto

Lapsella on oikeus opetukseen!

Kannanotot, Uutiset, Lehdistötiedotteet, 30.08.2017


Suomessa on yhä kasvava joukko lapsia ja nuoria, jotka eivät voi käydä koulua muiden lasten tavoin koulurakennuksessa. Liian usein tähän tilanteeseen joudutaan sisäilmasta oirehtimisen ja sairastumisen vuoksi. Suomen Vanhempainliitto järjesti 21.8.2017 "Lapsella on oikeus opetukseen"- seminaarin, jossa joukko asiantuntijoita pohti lasten oikeutta opetukseen sekä ratkaisuja sisäilmasta oirehtivien ja sairastuneiden lasten koulunkäynnin järjestämiseen.

Lapsen oikeus opetukseen on lapsen perus- ja ihmisoikeus. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) 28 artiklan mukaan jokaisella lapsella on oikeus opetukseen ja toteuttaakseen tämän oikeuden yhtäläisesti kaikille sopimusvaltio ryhtyy toimenpiteisiin koulunkäynnin säännöllisyyden edistämiseksi ja koulukäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi.

Pahimmillaan sisäilmaongelmat vaarantavat lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen eli lapsen oikeuden opetukseen. Julkisen vallan on huomioitava tämä tilanne voimavarojen jaossa. Riittämättömät resurssit eivät saa olla syy siihen, ettei lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen estäviä sisäilmaongelmia korjata pikaisesti.

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Seminaarissa todettiin, että kunnilla on hyvin erilaiset valmiudet järjestää sisäilmasta sairastuneille lapsille opetusta. Usein sisäilmasta sairastuneen lapsen ainoa vaihtoehto on kotikoulu, jolloin vanhemmat vastaavat kaikista opetuksen järjestelyistä ja kustannuksista. Esimerkiksi Tuuve-hankkeessa kehitetyt etäopetusmenetelmät sopisivat hyvin myös sisäilmasta sairastuneiden lasten koulunkäynnin järjestämiseen.

"Kotikoulu- ja etäopetusjärjestelyiden pitäisi kuitenkin olla poikkeusratkaisuja. Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeät vertais- ja kaverisuhteet täytyy mahdollistaa jokaiselle lapselle. Lapsella on opetuksen lisäksi oikeus ystäviin." toteaa Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Lasten oikeus opetukseen ei toteudu itsestään, vaan tarvitaan oikeuksien aktiivista ja jatkuvaa toimeenpanoa. Tämä on opetuksen järjestäjien ja kuntapäättäjien vastuulla. Jokaisen sisäilmasta sairastuneen lapsen ei pitäisi joutua taistelemaan oikeuksistaan erikseen. Julkisen vallan on varattava riittävästi voimavaroja lapsen oikeuksien toteutumiseen järjestämällä terveelliset koulurakennukset ja voimavarat opetuksen järjestämiseen joustavasti ja räätälöidysti erityistilanteissa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, ulla.siimes@vanhempainliitto.fi, p. 040 553 0981

Suomen Vanhempainliiton "Lapsella on oikeus opetukseen" -seminaarissa puhuivat Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Johanna Laisaari, toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliiton sisäilmatyöryhmän pj Jenni Helenius, MLL:n johtava asiantuntija Esa Iivonen, yliopistonlehtori Eerika Finell Tampereen yliopistosta sekä Harri Mantila Tuuve-hankkeesta. Kommenttipuheenvuoron käyttivät OAJ:n työelämäasiantuntija Riina Länsikallio ja Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Leena Pöntynen. Tilaisuuden materiaaleihin voi tutustua Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilla.

Torstaina 31.8. klo 18 Vihaiset äidit järjestävät Helsingin Narinkkatorilla mielenilmauksen terveen sisäilman puolesta. Vanhempainliitto on mukana sisäilmakapinassa. Tutustu tapahtumaan.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,