Hae arkistosta

Suomen vanhempainliitto

Valtion talousarvio 2018 – katse varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

Kannanotot, Uutiset, 05.10.2017


Valtion talousarvio 2018 – katse varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

Perhevapaauudistus toteutettava lapsen edun näkökulmasta

Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen päätöstä alentaa pieni- ja keskituloisten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja sekä sisaruksilta perittäviä asiakasmaksuja kannatettavina ja perusteltuina. Liitto kannattaa myös lämpimästi viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja. Kokeilujen kautta saadaan tärkeää tietoa siitä, millainen vaikutus maksuttomuudella on varhaiskasvatukseen osallistumiseen.

Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että perhevapaauudistus käynnistetään ja se toteutetaan rinnakkain varhaiskasvatuksen kehittämisen kanssa. Perhevapaiden kehittämisen on tapahduttava aina lasten ja vanhempien hyvinvoinnin edistämiseksi, ja lapsen edun tulee olla tärkein näkökohta ratkaisuja tehtäessä. Lasten ja perheiden yksilölliset ja usein erilaiset tarpeet tulee huomioida perhevapaita uudistettaessa, ja erityyppisten perheiden yhdenvertaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Koulutuksellinen tasa-arvo huolestuttaa, hallituksen toimet eivät riitä

Suomen Vanhempainliitto on erittäin huolissaan koulutuksellisen tasa-arvon murentumisesta Suomessa. Erot koulutuksen järjestämisessä ja opetuksen tarjonnassa ovat lisääntymässä. Tasa-arvon heikkeneminen näkyy mm. opetuksen saavutettavuudessa, oikeudessa oppimisen tukeen ja esimerkiksi sisäilmakysymyksissä. Sisäilmaongelmista kärsivät rakennukset vaarantavat päiväkoti- ja kouluikäisten lasten terveyttä, hyvinvointia ja oppimista eri puolilla Suomea. Sisäilmasta sairastuneiden oikeusturva on heikko, ja se korostuu lasten kohdalla, koska heillä ei ole työsuojelulain turvaa.

Hallituksen esittämät toimet perusopetuksen tasa-arvon ja laadukkaan opetuksen vahvistamiseksi ovat tarpeellisia, mutta riittämättömiä. Koulutuksen perusrahoitusta on pienennetty ja sitä paikataan hankerahoituksilla. Hankerahoitus on omiaan lisäämään kuntien välisiä eroja, kun osalla kunnista ei ole resursseja hakea hankerahoituksia. Yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien turvaaminen kaikille lapsille ja nuorille edellyttää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistä ja koulutuksen rahoituspohjan selkeää korjaamista.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan täältä.

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,