Hae arkistosta

Suomen vanhempainliitto

Peruskoulufoorumi: Vanhemmat mukaan entistä vahvemmin koulun arkeen

Uutiset, 19.02.2018


Peruskoulufoorumi: Vanhemmat mukaan entistä vahvemmin koulun arkeen

Peruskoulufoorumi on laatinut yhteiset linjaukset peruskoulun kehittämiseksi. Kotien ja koulun yhteinen kasvatustehtävä on foorumin tuoreessa linjauksessa nostettu esiin. Vanhempainliitto on ollut mukana peruskoulufoorumin työssä.

Foorumin linjauksissa nostetaan esiin lukuisia konkreettisia kehittämisehdotuksia sekä rakenteellisiin että toiminnallisiin kysymyksiin. Foorumi mm. esittää, että lähikouluperiaatteen toteutumista vahvistetaan ja haasteellisilla alueilla toimivien peruskoulujen tukemista lisätään. Erilaiset kehittämisrahoitukset esitetään koottavaksi yhteen.

Foorumi korostaa osaamisen jatkuvan kehittämisen ja hyvän johtamisen merkitystä samoin kuin monialaisen yhteistyön tärkeyttä. Koulupäivän rakennetta foorumi ehdottaa kehitettävän niin, että se tukisi paremmin oppilaiden hyvinvointia. Vanhemmat ja huoltajat tulisi foorumin mukaan ottaa entistä vahvemmin mukaan koulun toimintaan.

Peruskoulufoorumin työhön ovat osallistuneet kaikki opetusalan keskeiset toimijat ja sidosryhmät: opettajat, rehtorit, oppilaat, vanhemmat, sivistys- ja opetustoimen johtajat, tutkijat, asiantuntijat ja muut yhteistyötahot.

Foorumin työryhmien puheenjohtajat professori Jouni Välijärvi ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen luovuttivat linjaukset opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle perjantaina 16.2.2018.

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote ja Opetushallituksen pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen blogi "Jokainen peruskoulu on paras koulu".

Yhteiskuvassa peruskoulufoorumin työryhmien jäsenet.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,