Hae arkistosta

Suomen vanhempainliitto

Ratkaistaan sisäilmaongelmat yhdessä

Uutiset, Lehdistötiedotteet, Yhdistystoiminta, 22.02.2018


Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat aiheuttavat huolta lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Pahimmillaan ongelmat syrjäyttävät lapsia koulunkäynnistä, vertaissuhteista sekä rajoittavat heidän jatko-opiskelumahdollisuuksiaan.

Ratkaistaan yhdessä! on uusi sisäilmahanke, jonka päätavoitteina on tarjota lapsiperheille keinoja ratkaista arjen haasteita sekä tuottaa välineitä sisäilmaongelmista johtuvan syrjäytymisriskin vähentämiseen. Hankkeessa kehitetään sekä vanhempien että lasten omaa vertaistoimintaa käynnistämällä tukioppilastoimintaa, erilaisia vertaisryhmiä sekä vertaispuhelin. Vanhempainyhdistyksiin perustetaan mahdollisuuksien mukaan myös sisäilmaryhmiä.

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen takana ovat Hengitysliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ja Homepakolaiset ry. Kolmivuotista STEAn rahoittamaa hanketta koordinoi Hengitysliitto. Hanke käynnistyi 1.2.2018 yhteistyössä Muhoksen, Reisjärven, Lohjan ja Siuntion kuntien kanssa.

Lue lisää

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,