Hae arkistosta

Suomen vanhempainliitto

Toiminnallisten häiriöiden hoitopolut eivät ole ratkaisu sisäilmasta sairastuneille ja oireileville

Kannanotot, Uutiset, 21.05.2018


Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän lausuntokierroksella oleva muistio toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämisestä sisällyttää ympäristöyliherkkyydet toiminnallisiin häiriöihin. Lisäksi toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämistä kuvaavassa muistiossa käytetään samaa kuvitusta ja samoja tekstejä kuin useissa edellä mainituissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa, joissa on käsitelty sisäilmaan liittyvää oireilua. Monimuotoiset sisäilmaongelmiin liittyvät oireet ja sairaudet niputetaan tällä tavoin perusteettomasti kategoriaan, johon ne eivät kuulu. Tämän seurauksena moni ohjautuu sopimattomalle hoitopolulle.

Toiminnallisten häiriöiden linjauksilla sosiaali- ja terveysministeriö ei vielä ota kokonaisvastuuta sisäilmasta sairastuneiden hoitamisesta, heidän sosiaali- ja vakuutusturvastaan ja työhön paluun tukitoimistaan.

18.5.2018 antamassaan lausunnossa järjestöt vaativat, että STM, Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kela muuttavat nykyistä linjaansa sisäilmasairastuneita koskevissa ohjeistuksissaan ja että sisäilmasairastuneiden hoito, kuntoutus ja sosiaaliturva parannetaan nopeasti asianmukaiseksi. Lisäksi kannanotossa vaaditaan, että sisäilma-asioiden kanssa tekemisissä olevat järjestöt otetaan mukaan em. linjausten tekemiseen.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,