Suomen vanhempainliitto

Ennen vanhempaintapaamista

  • Suunnittele tapaamisen teemat. Pohdi, mitä asioita opettajan ja koulun näkökulmasta on tärkeä käsitellä vanhempien kanssa. Vanhempaintapaaminen on usein ainoa tilaisuus, jossa vanhemmat pääsevät opettajan kanssa kasvokkain vaihtamaan ajatuksia oman lapsen koulunkäynnistä. Vanhempien esiin nostamille aiheille ja kysymyksille on myös tärkeä varata aikaa. Vanhemmilta voi pyytää jo etukäteen asioita, joita he toivovat tapaamisessa käsiteltävän.
  • Kerro oppilaille tulevista vanhempaintapaamisista. Myös heillä voi olla ajatuksia ja toiveita siitä, mitä asioita tapaamisissa olisi hyvä käsitellä. Jos oppilas osallistuu tapaamiseen, pohdi etukäteen, miten oppilaan ja vanhempien osallisuus varmistetaan keskustelussa. 
  • Kerää muilta opettajilta / koulun henkilökunnalta tarvittavat tiedot vanhempaintapaamista varten.
  • Lähetä kutsut riittävän ajoissa koteihin. Kerro kutsussa, että pidät vanhempien tapaamista tärkeänä ja toivota vanhemmat lämpimästi tervetulleiksi kouluun. Oppilaiden ja vanhempien näkökulmasta on tärkeä tavata kaikkien oppilaiden vanhemmat -  myös niiden, joiden koulunkäynti sujuu ongelmitta. Anna tapaamiselle vaihtoehtoisia aikoja. Osa vanhemmista pääsee tapaamiseen koulupäivän aikana, osalle vanhemmista se ei ole mahdollista.
  • Lähetä keskustelun teemat / pohjalomake kotiin oppilaan ja vanhempien yhdessä valmisteltavaksi. On tärkeää, että myös vanhemmat ja oppilaat voivat valmistautua tapaamiseen etukäteen ja tietävät, mitä asioita siinä käsitellään.
  • Varaa tapaamiseen riittävästi aikaa ja sopiva rauhallinen tila.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,