Suomen vanhempainliitto

Wilho kaveriksi vanhempaintapaamiseen

WILHO on Suomen Vanhempainliiton kehittämä työkalu vuorovaikut­teisen vanhempainillan tai vanhempaintapaamisen järjestämiseen.

Materiaali on tarkoitettu kaikille opettajille ja siinä on huomioitu erityisesti maahanmuuttajavanhempien osallisuuden vahvistaminen. WILHO sisältää keskusteluun kannustavia teemakortteja seitsemällä eri kielellä.

Wilho sisältää myös muistilistan asioista, joita opettajan kannattaa ottaa huomioon valmistautuessaan tapaamiseen maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa. 

Nivelvaiheet ratkaisevia

Vuorovaikutteinen vanhempaintapaaminen etenkin lapsen koulunkäynnin nivelvaiheissa (esiopetus, 1. luokka, 7. luokka) luo hyvän pohjan kodin ja koulun yhteistyölle. Kaikkien vanhempien tulee kokea perheensä tervetulleeksi mukaan koulun toimintaan. Nopeasti monikulttuuristuvassa koulussa myös maahanmuuttajataustaisten vanhempien tulee kokea samoin.

WILHON tavoite on:

a) madaltaa keskustelukynnystä kaikkien vanhempien kesken mukaan lukien eri kulttuuritaustaiset vanhemmat

b) herättää vanhempien kiinnostusta keskinäiseen vuorovaikutuk­seen ja yhdessä toimimiseen

c) helpottaa opettajan ja vanhempien välistä keskustelua

Tiedustelut: merja.korhonen (at) vanhempainliitto.fi

 

Wilho

WILHON sisältö:

1 ohjeet
2 aloituskorttia
5 teemakorttia
16 alateemakorttia
1 muistilista

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,