Suomen vanhempainliitto

Haastavan vanhemman kohtaaminen

Opettaja kohtaa työssään myös haastavia vuorovaikutustilanteita vanhempien kanssa. On tärkeä muistaa, että yleensä yhteistyö vanhempien kanssa sujuu hyvin ja haastavat vuorovaikutustilanteet ovat opettajan työssä poikkeus.

Jos kohtaat haastavia tilanteita kodin ja koulun yhteistyössä, älä jää yksin. Ota yhteyttä rehtoriin tai oppilashuollon työntekijöihin. Pohtikaa yhdessä, miten tilanteessa edetään.

Ongelmatilanteiden syntymistä ennalta ehkäisevät

  • luottamuksen rakentaminen ja vahvistaminen
  • myönteisesti liikkeelle lähtenyt yhteistyö
  • avoin ja vanhemmat tervetulleeksi toivottava koulun toimintakulttuuri
  • positiivinen ja voimavaralähtöinen asennoituminen yhteistyöhön
  • vanhempien kokemukset kuulluksi tulemisesta

Ohjeita haastavan vanhemman kohtaamiseen


Kirjallisuutta:

  • Liisa Kiesiläinen: Vuorovaikutusvastuu - ammatilliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä (Arator Oy)
  • Hannele Cantel: Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat? Ratkaiseva vuorovaikutus aikuisten kesken (PS-kustannus)

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,