Suomen vanhempainliitto

Kun lapsi tarvitsee koulunkäyntiin tukea

Vuorovaikutuksen merkitys vanhempien kanssa korostuu tilanteissa, joissa lapsen koulunkäynnissä / oppimisessa on ongelmia ja lapsi tarvitsee yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. 

  • Ota vanhempiin yhteyttä heti, kun huoli lapsen oppimisesta herää. Kerro, mistä koulu on huolestunut ja pyydä vanhempia kertomaan, miltä lapsen tilanne kotoa käsin näyttää. 
  • Kerro vanhemmille myös lapsen vahvuuksista ja onnistumisista. Erityisesti ongelmatilanteissa on tärkeää tuoda esiin myös positiivisia asioita lapsesta.
  • Kuuntela ja kuule vanhempia ja anna vanhemmille mahdollisuus kysyä. Voi olla, että vanhempien kysymykset heräävät pikku hiljaa ja vanhemmat palaavat niihin vasta myöhemmin.
  • Anna vanhemmille aikaa sopeutua ajatukseen lapsen tarvitsemasta tuesta. Tiedon saaminen voi olla vanhemmille yllätys ja sen hyväksyminen voi viedä aikaa. 
  • Ota vanhemmat ja lapsi mukaan keskustelemaan/ päättämään tukimuodoista. Käykää keskustelua sellaisella kielellä, jota vanhemmat ja lapsi ymmärtävät ja johon he pystyvät osallistumaan. Selvitä vanhemmille ja lapselle konkreettisesti koulun käytössä olevat tukimuodot ja lapsen tarvitsema tuki. Kannusta vanhempia näkemään  tuki positiivisena mahdollisuuteena. Kerro vanhemmille, mitä lapsen saama tuki tarkoittaa tulevaisuuden kannalta.
  • Miettikää, mitä konkreettista kotona voidaan tehdä lapsen oppimisen tukemiseksi. Vanhempien osallisuus ja osallistaminen sitouttavat vanhempia lapsen oppimisen tukemiseen. 
  • Sopikaa yhdessä, miten lapsen oppimista/koulunkäyntiä seurataan ja miten vanhemmat pidetään ajan tasalla. 
  • Jos vanhempi ottaa yhteyttä ja kertoo huolensa lapsen oppimisesta / koulunkäynnistä, suhtaudu vanhemman huoleen vakavasti: kuuntele vanhempaa ja ota vanhemman huoli vastaan.

Yhteistyö erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kanssa

Suomen Vanhempainliiton EPeLi -hanke on valtakunnallinen, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän vanhempiensa osallisuutta edistävä hanke, jossa huomioidaan myös ne vanhemmat, joilla on itsellään tuen tarvetta. Hankkeessa on kehitetty paljon hyviä käytäntöjä lasten ja vanhempien osallisuuden vahvistamiseen.

Anna vanhemmille aikaa sopeutua ajatukseen lapsen tarvitsemasta tuesta.

Koulut voivat auttaa vankien lapsia selviytymään

Suomessa on 8 000 - 10 000 lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa. Koulun tuki voi auttaa merkittävästi lasta selviämään. Näin tuet vankien lapsia -opaslehtinen antaa vinkkejä opettajalle, kuinka tukea vangin lasta.

Katso videoluento

Sujuva vuorovaikutus kodin ja koulun yhteistyössä erityislapsen näkökulmasta. Sari Haapakangas.

Luennon kesto 53.11

 

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,