Suomen vanhempainliitto

Vanhempaintapaamisessa

  • Luo tapaamiseen mukava ja välitön tunnelma, jossa on helppo keskustella.
  • Käytä sellaista kieltä, joka on vanhemmille ja oppilaille tuttua. Vältä vaikeaa ammattisanastoa.
  • Huolehdi, että sekä oppilas että vanhemmat osallistuvat keskusteluun. Mikäli opettaja tai vanhemmat haluavat keskustella jostakin asiasta ilman oppilaan läsnäoloa, varaa myös sille aikaa.
  • Kuuntele, tee tarkentavia kysymyksiä ja yhteenvetoja.
  • Kerro positiivisia ja myönteisiä asioita oppilaan koulunkäynnistä.
  • Ota rehellisesti esille myös oppilaan koulunkäyntiin liittyvät huolen aiheet. Pohtikaa yhdessä, mitä niille voisi tehdä ja asettakaa tavoitteita. Miettikää konkreettisia keinoja, miten koulu ja miten vanhemmat voivat tukea tavoitteiden saavuttamista ja oppilaan koulunkäyntiä. Sopikaa yhdessä, miten tavoitteiden saavuttamista seurataan.
  • Päätä keskustelu niin, että kaikki osapuolet lähtevät tapaamisesta hyvillä mielin.

Voiko oppilaan osallisuutta ja omistajuutta omaan oppimiseen vahvistaa vanhempainvartissa?

Wildwood Elementary -koulun mukaan voi. Koulun vanhempainvarteissa keskiössä on oppilas, joka myös johdattelee keskustelua. Katso video ja konkreettiset ohjeet, miten se toimii käytännössä.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,