Suomen vanhempainliitto

Eri kulttuureista tulevien vanhempien kohtaaminen

Lastentarhanopettaja kohtaa työssään eri kulttuureista tulevia lapsia ja heidän vanhempiaan. Monikulttuurisuus saattaa asettaa haasteita kodin ja päiväkodin yhteistyölle:

  • Yhteisen kielen puuttuminen tai erilaiset kulttuuritaustat voivat tuoda haasteita vuorovaikutukseen.
  • Vanhempien omat kokemukset vaikuttavat siihen, mitä vanhemmat päiväkodista tietävät tai ajattelevat. Vanhempien tausta vaikuttaa myös  kodin ja päiväkodin yhteistyöhön liittyviin odotuksiin.
  • Suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä voi olla vanhemmille vieras.

Varaa riittävästi aikaa eri kulttuureista tulevien perheiden kohtaamiselle ja vanhempien kysymyksille. Kutsu ja kannusta vanhempia tutustumaan päiväkotiin ja lapsiryhmän arkeen. Sovi vanhempien kanssa, miten viestintä päiväkodin ja kodin välillä saadaan kulkemaan ja mitä viestintävälineitä käytetään. Mahdollista vanhempien osallistuminen vanhempainiltaan ja muihin yhteisiin tapahtumiin tulkin avulla.

Tutustu:

  • Katja Maria Halme & Anita Vataja: Monikulttuurinen varhaiskasvatus ja esiopetus (2011, Tammi)
  • Heini Paavola & Mirja-Tytti Talib: Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa (2010, PS-Kustannus)
  • Karmela Liebkind (toim.): Monikulttuurinen Suomi (2000, Gaudeamus)
© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,