Suomen vanhempainliitto

Ennen varhaiskasvatuskeskustelua

  • Varaa keskustelulle riittävästi aikaa ja rauhallinen tila. 
  • Keskustelkaa omassa tiimissänne lasta koskevista havainnoistanne: missä kehityksen vaiheessa lapsi on, mitä hän harjoittelee ja mikä sujuu jo hyvin?
  • Mikäli keskustelu on vanhemmille ensimmäinen, kerro heille, mitä varhaiskasvatussuunnitelmalla tarkoitetaan ja mitä asioita tai teemoja keskustelu sisältää.
  • Sovi keskustelun ajankohdasta vanhempien kanssa hyvissä ajoin. Anna tapaamiselle vaihtoehtoisia päiviä ja aikoja.
  • Valmistaudu keskusteluun hyvin. Kirjaa asioita itsellesi ylös. Mikäli koet jonkin asian puheeksi ottamisen hankalaksi, pohdi ennen keskustelua, kuinka asiaa lähestyt. Tarvittaessa ota käyttöösi huolen puheeksi ottamisen menetelmä. Jotkin asiat voivat olla herkkiä vanhemmille. Muista sensitiivisyys ja empatia.
  • Anna vanhemmille aikaa valmistautua keskusteluun. Heidän on hyvä pohtia lapsen kehitykseen, oppimiseen ja kasvuun liittyviä asioita ennen keskustelua. Apuna voi toimia kutsu keskusteluun, josta löytyy ajankohta sekä keskusteltavat asiat. Halutessasi voit pyytää vanhempia palauttamaan kirjatut ajatuksensa paria päivää ennen keskustelua. Näin ehdit tutustua vanhempien havaintoihin ennen keskustelua. Valittavaksi jää, haluatko tiimisi havaintojen olevan paperissa jo siinä vaiheessa, kun annat sen vanhemmille vai täydennätkö ne myöhemmin.
  • Muista kutsua mahdolliset muut keskusteluun osallistujat paikalle. Keskustelussa voi olla mukana esimerkiksi erityislastentarhanopettaja tai S2 - opettaja, mikäli tarvetta on. Kerro heidän mukana olostaan vanhemmille.
  • Tarvitsetko tulkkia? Tilaa tulkki avuksesi hyvissä ajoin.
  • Keskustelun ajankohdasta ja lapsen iästä riippuen pohtikaa tiimissänne, kuinka keskusteluun lähtö ja sieltä tulo hoidetaan. 

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,