Suomen vanhempainliitto

Varhaiskasvatuskeskustelussa

  • Luo tapaamiseen mukava ja välitön tunnelma, jossa on helppo keskustella.
  • Käytä sellaista kieltä, joka on vanhemmille tuttua. Vältä vaikeaa ammattisanastoa. Jos keskustelussa on mukana tulkki, muistathan puhua ja katsoa vanhempaa. Tulkin tehtävä on vain tulkata.
  • Huolehdi, että vanhemmat osallistuvat keskusteluun. Tärkeää on kuulla sekä päiväkodin että kodin näkökulmat.
  • Kuuntele, tee tarkentavia kysymyksiä ja yhteenvetoja.
  • Kerro positiivisia ja myönteisiä asioita. Rikastuta kerrontaasi esimerkeillä lapsen arjesta päiväkodissa sekä ryhmän jäsenenä.
  • Ota rehellisesti esille lapsen kehitykseen, kasvuun ja käyttäytymiseen liittyvät huolenaiheet. Pohtikaa yhdessä, mitä niille voisi tehdä ja asettakaa tavoitteita. Miettikää konkreettisia keinoja, miten päiväkoti ja miten vanhemmat voivat tukea lasta ja toisiaan tavoitteiden saavuttamisessa. Sopikaa yhdessä, miten tavoitteiden saavuttamista seurataan ja milloin seuraava vasu-keskustelu pidetään.
  • Päätä keskustelu niin, että kaikki osapuolet lähtevät tapaamisesta hyvillä mielin.

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,