Suomen vanhempainliitto

Kun lapsi aloittaa päiväkodissa

Päiväkodin aloittaminen on suuri muutos koko perheelle. Vanhempien mielessä pyörii monia kysymyksiä oman lapsen sopeutumisesta arjen peruskäytäntöihin. Alussa on tärkeää varata riittävästi aikaa vanhempien kanssa käytävälle keskustelulle sekä vanhemman ja lapsen yhteiselle tutustumisjaksolle. Kodin käytännöistä ja lapselle ominaisesta tavasta toimia on tärkeä keskustella. 

Hyvän yhteistyön edellytyksiä ovat:

  • luottamuksen rakentaminen
  • avoin ja vanhemmat tervetulleeksi toivottava päiväkodin toimintakulttuuri
  • vanhempien kokemukset kuulluksi tulemisesta
  • päiväkodin ja kodin välisen yhteistyön merkityksen ja tärkeyden tunnistaminen

Vinkkejä lastentarhanopettajalle

  • Varaa ensi tapaamiseen riittävästi aikaa.
  • Kerro päiväkodista, ryhmästä, sen toiminnasta ja aikuisista.
  • Järjestä rauhallinen paikka aloituskeskustelulle. Painota avoimuutta ja yhteistyön tärkeyttä arjessa. Anna vanhemmille aikaa tuoda ajatuksiaan ja kysymyksiään esille.
  • Sopikaa tutustumisjaksosta. Kerro, kuinka tärkeää vanhempien on käydä yhdessä lapsen kanssa tutustumassa päiväkotiin.
  • Pohtikaa yhdessä vanhempien kanssa, kuinka lapsen pehmeä lasku päiväkodin arkeen onnistuu parhaiten. Esimerkiksi millaisia keinoja käytätte apuna ikävän tai harmituksen tullessa? Mistä asioista lapsi pitää? Onko lapsen mahdollista olla päiväkodissa aluksi lyhempää päivää?
  • Tutustu hyvän vuorovaikutuksen edellytyksiin.

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,