Suomen vanhempainliitto

Kun lapsi tarvitsee päiväkodissa tukea

Yhteistyön merkitys vanhempien kanssa korostuu tilanteissa, joissa lapsen kehityksessä, oppimisessa tai kasvussa on haasteita ja lapsi tarvitsee yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Vanhemmat saattavat reagoida lapsen tuen tarpeeseen eri tavoin. Usein vanhempien suhtautuminen on myönteistä ja havaintoja on tehty myös kotona.

 • Ota vanhempiin yhteyttä heti, kun huoli lapsen kehityksestä herää. Sopikaa yhteinen keskusteluaika. Kerro, mistä olette päiväkodin puolelta huolestuneita ja pyydä vanhempia kertomaan, miltä lapsen tilanne kotoa käsin näyttää.
 • Kerro vanhemmille lapsen vahvuuksista ja onnistumisista. Erityisesti tuen tarpeen tilanteissa on tärkeää tuoda esiin myös positiivisia asioita lapsesta.
 • Kuuntele ja kuule vanhempia ja anna vanhemmille mahdollisuus kysyä. Voi olla, että vanhempien kysymykset heräävät pikku hiljaa ja vanhemmat palaavat niihin vasta myöhemmin.
 • Anna vanhemmille aikaa sopeutua ajatukseen lapsen tarvitsemasta tuesta. Tiedon saaminen voi olla vanhemmille yllätys ja sen hyväksyminen voi viedä aikaa.
 • Ota vanhemmat mukaan keskustelemaan ja päättämään tukimuodoista. Käykää keskustelua sellaisella kielellä, jota vanhemmat ymmärtävät ja johon he pystyvät osallistumaan. Selvitä vanhemmille konkreettisesti päiväkodin käytössä olevat tukimuodot sekä lapsen tarvitsema tuki. Kannusta vanhempia näkemään tuki positiivisena mahdollisuutena ja lapsen parasta ajatellen. Kerro vanhemmille, mitä lapsen saama tuki tarkoittaa tulevaisuuden kannalta ja kuinka se vaikuttaa lapsen arkeen päiväkodissa.
 • Miettikää, mitä konkreettisia asioita kotona voidaan tehdä lapsen tukemiseksi.
 • Sopikaa yhdessä, miten lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista seurataan, ja miten molemmat osapuolet pidetään ajan tasalla.
 • Jos vanhempi kertoo lapseen liittyvistä huolista, suhtaudu siihen vakavasti: kuuntele vanhempaa ja ota huoli vastaan.

Tutustu:

 • Paula Määttä & Anja Rantala: Tavallisen erityinen lapsi. Yhdessä tekemisen toimintamalleja (2010, PS-kustannus)
 • Heinämäki, Liisa: Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa. (2004, Oppaita 58. Helsinki: Stakes)
 • (THL)
© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,