Suomen vanhempainliitto

Päiväkodin ja kodin välinen viestintä

Toimiva viestintä on keskeinen osa päiväkodin ja kodin välistä yhteistyötä. Yhteistyö sujuu, kun aktiivinen ja hyvin suunniteltu viestintä on luonteva osa päiväkodin toimintakulttuuria ja arkea. Haasteena viestinnässä voi olla se, että tieto päiväkodin ja kodin välillä ei kulje, viestintä on yksisuuntaista tai yhteinen kieli puuttuu.

Viestintää on päivittäin lapsen tuonti- ja hakutilanteissa, mutta muitakin viestinnän muotoja tarvitaan. Toimiviksi ovat osoittautuneet ryhmän info-taulut tiloissa, joista vanhemmat kulkevat päivittäin ohi. Taulu voi pitää sisällään ryhmän viikko-ohjelman, ruokalistan, viimeisimmät koteihin jaetut tiedotteet sekä viikko-/ kuukausikirjeen.

Viikko- /Kuukausikirje on hyvä tapa viestittää ajankohtaisista asioista. Ajankohtaisten asioiden lisäksi siinä on hyvä lyhyesti kertoa, miten viimeisin kuukausi on sujunut ja mitä on tehty sekä merkitä tulevan kuukauden tärkeät päivämäärät (mm. retket, talon lauluhetket) ja tiedossa olevat poikkeusjärjestelyt, esimerkiksi päivärytmin osalta. Helpoiten sen lähetys onnistuu sähköpostilla.

Toimiva viestintä on:

  • huolellisesti suunniteltua
  • oikea-aikaista
  • vuorovaikutteista
  • tasa-arvoista
  • helposti saavutettavaa
  • tavoitteellista

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,