Suomen vanhempainliitto

Vinkkejä vanhempainiltaan

Vanhempainillat ovat edelleen yleisin tapa tavata oppilaiden vanhempia. Onnistunut vanhempainilta edellyttää

 • hyvää suunnittelua
 • riittävän ajoissa tapahtuvaa tiedottamista 
 • taitoa toimia aikuisten kanssa

Vanhempainillalla on aina joku tavoite. On hyvä pohtia, mihin käyttää sen ajan, jonka on vanhempien kanssa yhdessä. Vanhempainiltaa ei kannata käyttää sellaisista asioista tiedottamiseen, jotka hoituvat esimerkiksi sähköisten viestinten kautta. Vanhempainilta on hyvä foorumi yhteisistä asioista keskusteluun ja yhteisistä asioista sopimiseen. 

Vanhempia kiinnostavia teemoja luokan tasolla esimerkiksi:

 • Opettajaan ja toisiin vanhempiin tutustuminen
 • Kuluvan lukuvuoden opiskelun keskeiset tavoitteet
 • Opettajan työtavat
 • Oppilaan arviointi
 • Oppilaiden väliset suhteet ja vuorovaikutus (kaverit, kiusaamiseen puuttuminen)
 • Miten vanhemmat voivat tukea lapsen koulunkäyntiä? Mitä opettaja odottaa vanhemmilta?
 • Mitä luokan vanhemmat yhdessä voivat tehdä luokan hyväksi?
 • Kodin ja koulun yhteistyön pelisäännöt

Vanhempia kiinnostavia teemoja koulun tasolla esimerkiksi:

 • Kouluruokailu
 • Välitunnit
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Oppilashuolto
 • Koulun tilat  

Toisenlainen vanhempainilta

Vuorovaikutusta vanhempainiltoihin

Vanhempien ja opettajien näkemyksiä vanhempainiltojen kehittämisestä 

Vanhempainiltojen kehittäminen

Hankkeiden tuottamaa tukimateriaalia

Tutustu hankkeiden tuottamiin kodin ja koulun yhteistyön toimintamalleihin ja tukimateriaaleihin.

Oppilaat vanhempainiltaa järjestämässä

Oppilailla voi olla hyviä ajatuksia vanhempainiltoihin. Suunnittele ja toteuta vanhempainilta joskus oppilaitten ideoiden pohjalta yhdessä heidän kanssaan. Tässä esimerkki yläkoulun oppilaiden suunnittelemasta vanhempainillasta.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,