Suomen vanhempainliitto

Miten saan vanhemmat osallistumaan? 

Vanhempainiltojen sisältöihin kannattaa kiinnittää huomiota. Vanhemmat tulevat vanhempainiltoihin, joista he kokevat olevan hyötyä oman lapsen koulunkäynnin, oppimisen ja kasvun tukemisessa ja omassa arjessaan. Kuuntelemisen ja tiedon vastaanottamisen sijaan vanhempia kiinnostavat vanhempainillat, joissa he itse pääsevät osallistumaan ja keskustelemaan. 

Kiitosta vanhemmilta ovat saaneet esimerkiksi vanhempainillat, joissa keskustelun pohjaksi on tuotu lapsen luokan tai luokka-asteen oppilailta kerättyjä huolia. Vanhempainillassa on pohdittu, miten koti ja koulu voivat hälventää lasten ja nuorten esittämiä huolia. Myös kouluterveyskyselyn koulukohtaiset tulokset, laajojen terveystarkastusten luokkakohtaiset yhteenvedot, erilaiset kouluhyvinvoinnin tai koulukiusaamiseen liittyvät kartoitukset ovat hyvä pohja yhteiselle keskustelulle.    

Vanhemmat ja lapset kannattaa ottaa mukaan vanhempainiltojen suunnitteluun. Vanhempien toiveita ja odotuksia vanhempainiltojen teemoista on hyödyllistä kysyä. 

Kutsulla on merkitystä

Tee kutsusta innostava ja kannustava. Sen tulisi viestiä vanhemmille, että he ovat tervetulleita kouluun ja heidän läsnäolonsa on tärkeää. Kutsussa on hyvä näkyä vanhempainillassa käsiteltävät asiat. Alkamisajan lisäksi on hyvä mainita myös vanhempainillan päättymisaika.  

Kutsussa vanhempia voi pyytää lähettämään jo etukäteen kysymyksiä, joita he toivovat käsiteltävän vanhempainillassa. 

Kutsu tulee lähettää koteihin riittävän ajoissa. Vanhempien on hyvä tietää tulevan lukuvuoden vanhempainiltojen ajankohdat jo heti lukuvuoden alkaessa.

Hyviä kokemuksia on saatu oppilaiden tekemistä kutsuista. Oman lapsen tekemää henkilökohtaista vanhempainiltakutsua vanhemman on vaikea vastustaa.

Myönteinen ja välitön ilmapiiri

Luo vanhempainiltoihin mukava ja välitön tunnelma, joka kannustaa keskusteluun ja vuorovaikutukseen myös vanhempien kesken. Älä aloita vanhempainiltaa usein toistetulla fraasilla: "Täällä eivät ole paikalla ne vanhemmat, joiden pitäisi olla paikalla." Vanhempainillassa ei ole oikeita ja vääriä vanhempia, sinne ovat kaikki vanhemmat yhtä tervetulleita.

Aloita vanhempainilta positiivisesti. Erityisesti uusien vanhempien kanssa kannattaa käyttää aikaa toisiin tutustumiseen. Oma tapasi esitellä itsesi ja toimia vanhempainillassa vaikuttaa tilaisuudessa syntyvään vuorovaikutukseen.  

Vaikka vanhempainillassa olisi info-osuuksia, keskustelulle kannattaa varata aina riittävästi aikaa. Vanhempainilta voi olla myös kokonaan toiminnallinen, esimerkiksi yhteistä tekemistä, jossa myös lapset ovat mukana

Opettajan innostus ja positiivinen asenne välittyy vanhemmille ja tarttuu vanhempiin.  Myönteinen kokemus vanhempainillasta saa vanhemmat osallistumaan myös seuraavaan vanhempainiltaan. 

lapsia ja aikuisia

Miten tehdä vanhempainillasta mielenkiintoinen:

"Parhaita vanhempainiltoja ovat olleet sellaiset, missä vanhemmat ovat yhdessä lastensa kanssa tehneet jotain."

"Voisiko laittaa tenavat asialle, siirtää kutsun laatiminen lapsille?"

"Meillä oli kiva 3.luokan vanhempain- ja lastenilta: oli nyyttärit, ja oltiin sovittu open kanssa, että lapset esittävät illan aikana jonkin esityksen."

"Yhteisen toiminnan kautta seurustelu ja tutustuminen käy luontevasti."

Lue lisää vanhempien ja opettajien ideoita positiivarit.fi

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,