Suomen vanhempainliitto

Osallistavat toimintatavat

Vanhempainiltojen toivotaan olevan entistä vuorovaikutuksellisempia ja keskustelevampia.Toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä on helppo käyttää osana tavallista vanhempainiltaa, eivätkä ne aina vaadi suuria etukäteisvalmisteluja. 

Porinaryhmät

Porinaryhmät ovat lyhyitä keskusteluhetkiä pienessä ryhmässä tai pareittain. Ne sopivat hyvin vanhempainiltaan ja ovat helppo toteuttaa. 

Porinaryhmää voidaan käyttää toisiin tutustumiseen, keskustelun avaamiseen, ideoiden tuottamiseen tai kokemusten jakamiseen. Se soveltuu hyvin niin luokan kuin koko koulun vanhempainiltaan. 

Tulevaisuuden muistelu, Learning café

Tulevaisuuden muistelu ja Learning café ovat paljon käytettyjä yhteistoiminnallisia menetelmiä, jotka soveltuvat myös koulujen vanhempainiltoihin.

Menetelmät tutustuttavat vanhempia toisiinsa, antavat opettajille tietoa vanhempien toiveista ja huolista ja tuottavat ideoita vanhempaintoimintaan. Päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun-käsikirja antaa esimerkkejä siitä, miten menetelmiä voi soveltaa vanhempainiltoihin. Käsikirjasta saa  myös muita vinkkejä dialogisen vanhempainillan järjestämiseen.

Hyvien käytäntöjen dialogi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) kehitettyä hyvien käytäntöjen dialogia voidaan käyttää vanhempien kanssa vanhempainillassa. Oppilaiden huolet toimivat vanhempien keskustelun pohjana. Vanhempainillassa vanhemmat ja opettaja etsivät yhdessä hyviä käytäntöjä lasten ja nuorten huolien huojentamiseen.
Hyvien käytäntöjen dialogit koulussa, THL

Lue lisää menetelmän soveltamisesta vanhempainiltaan  Hyvien käytäntöjen dialogit-oppaasta, THL.


 

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,