Suomen vanhempainliitto

Tila vaikuttaa vuorovaikutukseen

Tila vaikuttaa siihen, minkälaista vuorovaikutusta vanhempainillassa syntyy. Useimmiten vanhempainillat pidetään luokkahuoneessa, jossa vanhemmat asettuvat oppilaiden paikoille ja opettaja luokan eteen. Perinteinen luokkahuonejärjestys vahvistaa vuorovaikutusta, jossa opettaja puhuu ja vanhemmat kuuntelevat.

Viihtyisä ympäristö virittää keskustelemaan

Luokkahuoneen tilajärjestelyjä muuttamalla voidaan vaikuttaa vanhempainillassa syntyvään vuorovaikutukseen.

U-muodossa istuminen virittää keskustelua ryhmän kesken.

Jos vanhemmat istuvat pöytiin valmiiksi pienryhmissä, lisää se ryhmän sisäistä keskustelua. Opettaja voi asettua vanhempien joukkoon ja tulla siten tasavertaisemmaksi osallistujaksi. 

Pöydät eivät aina ole välttämättömiä. On todettu, että ilman pöytiä, ympyrään sijoitetut osallistujat ovat avoimempia ja ottavat reippaammin kantaa asioihin, kun "suojamuuri" on poissa. Pelkkiä tuoleja on myös helpompi siirrellä erilaisiin ryhmämuotoihin.

Mikäli vanhempainilta pidetään suuressa tilassa, esimerkiksi koulun juhlasalissa, voi vanhempia laittaa välillä keskustelemaan pareittain.

Voi myös miettiä, löytyykö koulusta joku muu luokkahuonetta viihtyisämpi tila vanhempainillalla. Mikään ei estä järjestemästä vanhempainiltaa koulun ulkopuolella. Kemiläinen opettaja kertoi pitäneensä vanhempainillan laavulla. Tunnelma oli välitön ja erilainen kuin luokkahuoneessa pidettävässä vanhempainillassa.

Oleskelunurkkaus luokassa

Kemiläinen opettaja kertoi pitäneensä vanhempainillan laavulla. Tunnelma oli välitön ja erilainen kuin luokkahuoneessa pidettävässä vanhempainillassa.
© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,