Suomen vanhempainliitto

Yhteisöllinen media kodin ja koulun välisessä viestinnässä

Teknologia tarjoaa rajattomat viestinnän mahdollisuudet ajasta ja paikasta riippumatta. Oikein käytettynä yhteisöllistä, eli sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää paitsi opetuksessa, myös kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Yhteisöpalveluiden kautta vanhemmat pääsevät kurkistamaan lasten kouluarkeen, innostamaan, kannustamaan ja osallistumaan.

Viestintä sosiaalisessa mediassa on vuorovaikutteista ja siellä viestiminen edellyttää aktiivisuutta ja mediataitoja.

Tärkeää on, että:

  • kaikilla osapuolilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua
  • yhteisöpalveluiden käytöstä on sovittu yhteisesti
  • käytöstavat ja pelisäännöt tunnetaan
  • sosiaaliseen mediaan liittyvät riskit tunnistetaan

Mediataitoja voidaan oppia yhdessä tekemällä

  • Järjestetään yhdessä vanhempien kanssa Mainiot mediaperheet -tapahtuma.
  • Kutsutaan media-alan asiantuntija tai mediakasvatuksen ammattilainen vieraaksi vanhempainiltaan.
  • Opettajan päiväkirja - blogimerkintöjä päivän kuulumisista.
  • Perustetaan luokalle oma blogi tai yhteisö, jonka kautta, vanhemmat pääsevät mukaan koulun arkeen.
  • Kampanjoidaan luokan/koulun tapahtumaa Facebook-ryhmässä.
  • Viestitään verkossa yhdessä oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen kanssa.

Voiko opettaja olla oppilaan some-kaveri?

Opettajan ja oppilaan kohtaaminen sosiaalisen median verkostoissa koulutyön ulkopuolella on hyvä ottaa puheeksi viestinnän pelisääntöjä laadittaessa. Teemasta voidaan keskustella avoimesti vanhempien, oppilaiden ja koulun henkilökunnan kesken; kysymys askarruttaa kaikkia. 

Ennen oppilaan kaveripyynnön hyväksymistä kannattaa pohtia, mitä lisäarvoa opettajan ja oppilaan kohtaaminen yhteisössä tarjoaa, ja voiko virtuaalisesta kaveruudesta olla haittaa.

Somessa

Muistathan

Sosiaalisen median palveluissa voi olla ikäraja, ja muita sääntöjä, joihin on syytä tutustua huolella ja joita on noudatettava.

Yhteisöpalveluiden käytöstä on aina sovittava huoltajien kanssa, etenkin, jos sinne sijoitettava materiaali sisältää nimiä tai kuvia oppilaista. Mukanaolo sosiaalisessa mediassa on aina vapaaehtoista, eikä siihen voi ketään pakottaa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Mediataitokoulu

Runsaasti hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa mediakasvatuksesta.

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö MEKU

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön tehtäviä ovat mediakasvatuksen edistäminen, kuvaohjelmaluokittelijoiden kouluttaminen sekä kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta.

Tekijänoikeus.fi

Tekijänoikeudet on hyvä tuntea. Tiesithän, että et esimerkiksi voi ladata oppilaan tekemää piirrustusta tai ottamaa kuvaa julkiseen verkkoon ilman tekijän ja/tai hänen huoltajansa suostumusta?

Tekijänoikeus.fi tarjoaa kattavasti tietoa ja materiaalia tekijänoikeuksista. Täältä voit myös tiedustella maksutonta kouluvierailua.

www.operight.fi

on opettajille suunnattu tekijänoikeusaiheinen tietopankki, josta löydät omaan alaasi liittyvää tietoa.

Sivustolla pääset myös testaamaan tekijänoikeustietosi.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,