Suomen vanhempainliitto

Viestinnän pelisäännöt

Voiko opettajalle soittaa sunnuntaina? Miten nopeasti sähköiseen wilma-viestiin pitäisi vastata? Yhteydenpidon käytänteistä on hyvä sopia yhdessä vanhempien kanssa. 

Vanhempien näkemyksiä kodin ja koulun välisestä yhteydenpidosta kannattaa kartoittaa kyselyllä, tai käytänteistä voidaan keskustella yhteisessä tapaamisessa. Vanhempia kuulemalla saat arvokasta tietoa, joka helpottaa tehtävääsi viestijänä. 

Viestinnän pelisäännöt on hyvä käydä läpi jokaisen lukuvuoden alkaessa, jotta kouluun ensi kertaa tutustuvat vanhemmat ja uudet opettajat saavat langan päästä kiinni. Erityisesti nivelvaiheissa ja erityistilanteissa, kun lapsen kouluympäristö, kaverit ja opettajat vaihtuvat, toimivan viestinnän merkitys korostuu. Samoin silloin, kun lapsen kotona on tapahtunut jotain poikkeuksellista.

Pelisääntöjä laadittaessa on hyvä miettiä:

  • Milloin ja miten opettajan tavoittaa kouluaikana ja koulun jälkeen?
  • Milloin ja miten vanhemmat ovat parhaiten tavattavissa?
  • Miten ilmoitetaan poissaoloista?
  • Milloin ja missä asioissa viestimme kasvokkain, puhelimitse, sähköisen reissuvihon välityksellä jne?
  • Mitä viestinnän keinoja tai välineitä emme halua tai voi käyttää?
  • Miten toimitaan kiireellisissä asioissa?
  • Viestinnän yksityisyys ja avoimuus?
  • Miten huomioimme viestinnässämme erilaiset perheet, ja perheiden vaihtelevat mahdollisuudet käyttää eri viestintävälineitä?
  • Miten suhtaudumme sosiaalisen median käyttöön?
  • Miten vanhemmat voivat viestiä toisilleen tai kohdata toinen toisiaan koulussa / kouluasioissa?

Kodin ja koulun välinen viestintä

"Tarvitaan yhteiset pelisäännöt, esimerkiksi mikä on vastausaika koululta lähetettyyn viestiin, ja millä aikataululla opettajat saavat laittaa uusia viestejä niin että ne tulevat tarkistetuiksi. Viestintä pitäisi toimia siten, että koulun ja vanhempien intressit olisivat yhtäläiset."
(Opettaja, Lempäälä)

Sitaatin lähde:

Tiina Rättilä,
Sosiaalisen median mahdollisuudet
kodin, koulun ja kunnan viestinnässä (pdf)

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,